Projectes d’instal·lació o renovació d’instal·lacions elèctriques

Fem tot tipus d’instal·lacions elèctriques, ja sigui en noves construccions, naus industrials, oficines, locals comercials o particulars. Oferim tramitació de la documentació necessària per a la seva legalització, emissió de butlletins i posada en servei de les instal·lacions.

Oferim solucions en:

Projectes d’instal·lacions elèctriques.

Serveis de manteniment i reparació.

Localització i reparació de curtcircuits i derivacions.

Posades a terra, aïllaments, conductes de protecció i circuits.

Quadre de bombes