POLÍTICA DE PRIVADESA

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal CASA ROSET S.A., amb CIF: A08608366 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits al R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en què les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per CASA ROSET S.A.

Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels serveis esmentats.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de CASA ROSET S.A. amb C/RECREO 65 – 08800 – VILANOVA I LA GELTRÚ – BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’usuari que envia la informació a CASA ROSET S.A. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CASA ROSET S.A. de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

CASA ROSET S.A. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat pel que fa a perjudicis hipotètics que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera CASA ROSET S.A. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CASA ROSET S.A. sempre que procedeixi de fonts alienes a CASA ROSET S.A.. Cessió de dades a tercers.

CASA ROSET S.A. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal al C/RECREO 65 – 08800 – VILANOVA I LA GELTRÚ – BARCELONA, o al correu electrònic: casasosetsa@casaroset.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de (DEMANET COSTUMES), en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals .

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

CASA ROSET S.A. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CASA ROSET S.A. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.