Per tal de validar el nostre compromís
podeu veure tots els nostres certificats.

CERTIFICAT D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT
(inscripció rea)

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

CERTIFICAT D’EMPRESA INSTAL·LADORA, REPARADORA I MANTENIDORA
Aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor