fontan

Fem tot tipus d’instal·lacions o reparacions d’aigua

Tractaments d’aigües
Descalcificació i Osmosis

Equips de bombeig
Bombeja i puja l’aigua a les cases

Circuits tancats i circuits de recirculació
Serveixen bàsicament per calentar i economitzar l’aigua. En una piscina apliquem circuits de recirculació mitjançant la depuracio de l’aigua.

Grups de pressió
Donar pressió a l’aigua per als edificis o urbanitzacions.

Instal·lació i programació de reg de jardins

Equip d’osmosi industrial

Descalcificador particular

Equip de bombes industrial