Bases del sorteig ‘Que corri l’aire’

1.- Companyia organitzadora
L’empresa Casa Roset SA amb domicili social a Carrer del Recreo, 65, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona organitza un CONCURS denominat ‘Que corri l’aire’.

2.- Desvinculació pel que fa a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella.

3.- Condicions de participació
Les condicions de participació al sorteig són les següents:
a) Només podran participar aquelles persones que hagin compartit la promoció a través de facebook i que siguin fans de la pàgina de facebook de Casa Roset fins a la data de finalització del sorteig: 28 de juliol de 2016.
b) Major de 18 anys.

4.- Mecànica del sorteig
L’elecció del guanyador es realitzarà mitjançant un sorteig a través d’una eina -easypromos-, de manera aleatòria.
El sorteig es farà la tarda del dia 28 de juliol de 2016.

Si fos impossible contactar amb el guanyador i /o no s’obtingués resposta d’aquest, en el termini de 3 dies naturals a la data de comunicació a través de missatge privat de Facebook, es passaria a contactar amb el primer de la reserva, fins arribar al segon.
Casa Roset declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o retard en la participació, per qualsevol interrupció, manca temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la transmissió, pèrdua d’informació, frau, desperfectes a la xarxa, problemes amb el funcionament de Facebook, errors d’accés, de comunicació o de resposta o d’alteració del sorteig per problemes tècnics que escapin del seu control o siguin imputables a operadors de la xarxa i / o prestadors de servei.

5.- Premi del sorteig
El guanyador del sorteig obtindrà un ventilador de torre Habitex VTS – 45, color blanc.

El premi no es pot canviar pel seu equivalent en metàl·lic.

El premi s’haurà de recollir a la botiga de Casa Roset, situada al Carrer del Recreo, 65, 08800 Vilanova i la Geltrú.

6.- Anul·lació o suspensió del sorteig
Casa Roset es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.

7.- Acceptació de les bases
La consideració de guanyador del sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.